Ny bruker

  • Minst 8 tegn
  • Store og små bokstaver og minst ett spesialtegn
  • Minst ett siffer

Personverngaranti

Formålet med Easycruit er å forenkle og fasilitere den enkelte rekrutteringsprosess og å muliggjøre effektive vurderinger av og kommunikasjon med kandidatene i denne forbindelsen. Personopplysningene du som kandidat deler benyttes for å gjøre en vurdering av dine kvalifikasjoner i forbindelse med nåværende og fremtidige stillinger.

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger er at du som kandidat samtykker i slik behandling som en del av søknaden til en spesifikk stilling eller fordi du ønsker å stå oppført som del av vår kandidatdatabase for fremtidige muligheter. Du som kandidat velger hva slags personopplysninger du ønsker å dele med oss i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at du som kandidat har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst, dette gjøres ved at du sletter din egen profil.
Som kandidat kan du når som helst benytte deg av profilendringsfunksjonaliteten i Easycruit - kontoen din for å slette, laste opp og redigere informasjon som er lagret.

Essensi er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger, og alle spørsmål vedrørende personvern kan rettes til oss via de dedikerte kommunikasjonskanalene levert av Easycruit eller ved å sende en epost til post@essensi.no.

Easycruit er en skytjeneste utviklet av Visma. Som databehandler står Visma Easycruit for systemløsningen, og utvikler, drifter og vedlikeholder systemet hvor dataene dine ligger. Dermed kan Visma-konsernselskaper og deres underleverandører av IT-tjenester få tilgang til personopplysninger om kandidater som en del av driften av tjenesten. Alle underleverandører er underlagt databehandlingsavtale for å sikre personvern i henhold til standarden som følger av gjeldende personvernlovgivning (GDPR fra 25. mai 2018), og underleverandører utenfor EU er underlagt overføringsmekanismer godkjent av EU-kommisjonen.
Ønsker du innsyn i informasjon som er lagret om deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, ta kontakt med din kontaktperson hos oss eller sende en epost til post@essensi.no.
Jeg aksepterer personvernbetingelsene